Quá trình vệ sinh buồng đốt cùng với Bluechem Carbon X

21 Apr

Quá trình vệ sinh buồng đốt cùng với Bluechem Carbon X

Trước đây muốn vệ sinh muội than bên trong buồng đốt thì chúng ta chỉ có cách bung máy ra. Nhưng với bộ dung dịch vệ sinh Bluechem Carbon X này thì chúng ta có thể vệ sinh buồng đốt một cách mạnh mẽ và nhanh chóng mà không cần phải bung máy ra. Giải pháp Carbon X này có thể áp dụng được cho động cơ xe hơi và xe máy.

Sau đây là cách vệ sinh buồng đốt cùng với Bluechem Carbon X:

Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo bugi ra để có thể tiếp cận với buồng đốt.

Bước 2: Sau đó chúng ta sẽ phun chai K1 vào.

Bước 3:

Leave a Reply

Your email address will not be published.