Như Moto 09.8494.6260

https://facebook.com/NhuMotoShop/

Hệ thống bán lẻ – Bảo dưỡng nhanh (Như Moto)
CN1: 76 Bắc đẩu – Hải châu – Đà nẵng
https://maps.app.goo.gl/epPNMBPLxbRjbd4h6

CN2: 72 Lê Văn Hiến – Ngũ hành sơn – Đà nẵng
https://maps.app.goo.gl/2dLbzxA1zWMJ1XxX7

CN3: 198 Lý Thái Tổ – Điện an – Điện bàn – Quảng nam
https://maps.app.goo.gl/XuDgdDQrmf2Su2UM9

Hệ thống bảo dưỡng – Sửa chữa (Như Moto Service)
CN Chính : 95 Bắc đẩu – Hải châu – Đà nẵng

Youtube : https://youtube.com/channel/UCA2bf8iBFM5SfINHgBQnjNg