Chi nhánh 1:  Đà Nẵng : 95 Bắc Đẩu – Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu –  Sđt: 0984946260

Chi nhánh 2: 198 Lý Thái Tổ – Điện bàn – Quảng nam -Sđt: 0984946260